Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2012

storyxlife
12:50
8699 7404
storyxlife
12:50
Na przyjaciół zawsze możesz liczyć i ufać im, bo Ci prawdziwi, niezależnie od życiowych okoliczności, nigdy nas nie zawiodą.
storyxlife
12:49
Popatrz, uśmiech ciężko dostrzec w załzawionych oczach
storyxlife
12:48
Być może nie płaczę, ale sprawia mi to ból. Być może nic nie mówię, ale duszę to w sobie. Być może tego nie pokazuję, bo nie mam już sił.
Reposted byKrowiPlacek KrowiPlacek

June 29 2012

storyxlife
13:48
storyxlife
13:48

June 26 2012

storyxlife
11:02
Facet, który nie potrafi się skupić na jednej kobiecie, nie jest wart żadnej.

June 23 2012

storyxlife
07:02
2043 443f
Reposted fromchristi christi viakomediodramat komediodramat
storyxlife
07:01
Mało słów, jeszcze mniej odwagi by je wypowiedzieć.
Reposted byso-so so-so
storyxlife
07:01
Nie pozwól, żeby kłamstwem życie ci zatruli

June 20 2012

storyxlife
16:35
Kiedyś przychodzi taki moment, gdy stwierdzasz, że nie masz sił już walczyć...

June 18 2012

storyxlife
17:51
Gorące cappuccino parzące dłonie , obok paczka marlboro chociaż rzucasz palenie . W głowie zamęt , jedno imię i kurwa nie wiesz co się z tobą dzieje.

June 17 2012

storyxlife
13:27
6908 bf1f 500
Reposted fromsupermar supermar viakomediodramat komediodramat
storyxlife
13:11
' Za każdy dzień, za piękny sen, nawet za łzy.
Za to co mam, że nadal trwam dziękuję dziś. '

June 16 2012

storyxlife
14:34
Poznać, przeżyć, zrobić to wszystko jest trudno, ziomuś.
storyxlife
14:33
Masz wyjebane? Typowe stwierdzenia zakompleksionych ludzi, którzy tak naprawdę nic sobą nie reprezentują.
Reposted bybezpodtekstow bezpodtekstow
storyxlife
14:33
Tęsknię. Mocno, niewyobrażalnie, cierpliwie, pięknie, smutno, tragicznie, ciągle, trwale, niewypowiedzianie, strasznie, prawdziwie, cicho, bezszelestnie, poetycko, w cierpieniu, milcząc, kochając Cię. Strasznie za Tobą tęsknię.
Reposted bypaulinaw2612 paulinaw2612

June 14 2012

storyxlife
13:36
Nie można rozłączyć tego, co jest jednością
storyxlife
13:35
Przepraszam - słowo, które traci swój sens, gdy kolejny raz słyszysz je z ust osoby, której znów zaufałeś .
Reposted byAlwaysMegoszko
storyxlife
13:35
Są tacy , którym z zasady reki nie podaje .
Reposted bygoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl